Craft (คราฟท์) คืออะไร

ความหมาย Craft

ถ้าแปลกันตรงตัวก็คือ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ฝีมือทางช่าง หรือ หัตถกรรม นั่นเอง Craft เป็นงานอดิเรกหรืออาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความรู้เฉพาะ แรกเริ่มคำนี้มักจะใช้กับคนที่ผลิตสินค้าขนาดเล็ก สินค้าที่ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากหรือเครื่องจักรจึงไม่ใช่สินค้าหัตถกรรม ปัจจุบันงาน Craft ครอบคลุมความหมายที่มากขึ้นกว่าเดิม

ประเภทของ Craft

งานหัตถกรรมมีมากมายหลายร้อยชนิด สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่หลักๆ ได้ดังนี้

  • Appliqué สิ่งทอ : โครเชต์, เย็บปักถักร้อย, ทำสักหลาด, ถัก, ทำลูกไม้, Macramé, ควิลท์, ศิลปะพรมและการทอผ้า
  • งานไม้ : งานไม้ งานกลึง งานตู้ งานเฟอร์นิเจอร์
  • Papercraft : Paper Modelling, Collage, Decoupage, Orogami การพับกระดาษ , Papier-mâché
  • เครื่องปั้นดินเผาและแก้ว : เซรามิกส์ (เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ เครื่องเคลือบดินเผา) ศิลปะโมเสค การทำลูกปัดแก้ว การเป่าแก้ว การแกะสลักแก้ว
  • เครื่องประดับ : รวมถึงงานโลหะที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิมพ์ลายนูน งานทำซ้ำ การแกะสลัก การลงยา แกรนูลและการตกแต่งลวดลายเป็นเส้น
  • งานหัตถกรรมอื่นๆ : การทอตะกร้า, การทำเบียร์, การผูกหนังสือ, การทำตุ๊กตา, การเคลือบ, การออกแบบดอกไม้, อิเคบานะ, การทำอัญมณี, การทำมีด, งานหนัง, งานโลหะ, การทำโมเดล, การออกแบบรอยสักและการทำของเล่น เป็นต้น

ทำไมงาน Craft จึงมีความสำคัญ

คุณค่าของงานฝีมืออยู่ตรงข้ามกับการผลิตจำนวนมาก เราต้องการสิ่งหลังเพื่อผลิตสินค้าในราคาถูกและรวดเร็ว แต่ถ้า เรายังต้องการประโยชน์ด้านสุนทรียะที่มาจากสิ่งของที่ออกแบบเฉพาะตัว เช่น ทำผ้าพันคอ เก้าอี้สวยๆ พรมหรือจาน การส่งเสริมงานฝีมือเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาทักษะทางศิลปะที่จำเป็นในการทำให้ชีวิตน่าอยู่ขึ้น 

การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่สวยงามโดยมีความเป็นตัวของตัวเองและวัตถุที่สวยงาม ช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินในชีวิตของเราอย่างมากมายมหาศาล